Word lid!

De Borgward  Club Nederland (BCN) werd opgericht op 27 maart 2004. Bij het begin van het kalenderjaar 2024 stond het ledental op 61. Dat is voldoende om levensvatbaar te kunnen voortbestaan als club.

De contributie bedraagt € 45 per jaar. De inning van de contributie vindt plaats in januari van het kalenderjaar via incasso, waarvoor de leden toestemming geven.

Email: info@borgwardclub.nl

    Inschrijfformulier


    Voorletters*


    Voornaam*
    Voertuiggegevens

    Ik heb een Borgward