VoorzitterPim van de Werd06-53417502
PenningmeesterErik Born06-43263586
SecretarisFrans Smelt06-12080104
BestuurslidMarius Varekamp06-51282525
WebsitePaul ter Steege06-46071082
BestuurslidFrank Kuster06-15074497
ErevoorzitterBert Haan0598-614235
Het bestuur bestaat uit de eerstgenoemde 6 personen. De erevoorzitter is formeel geen bestuurslid.

Het bestuur komt doorgaans vier keer per jaar bijeen voor overleg. In het voorjaar, tijdens het meerdaagse clubevenement, is er een algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden het Jaarverslag, de Jaarrekening en de Begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.